Wat kan LeerSaam-Wijchen voor u betekenen?

 

LeerSaam zoekt de oorzaak voor leerproblemen nooit alleen in de leerling zelf.

Testen en toetsen brengen het zgn. cognitief niveau en proces van informatieverwerking in beeld. Daarnaast worden er altijd een (of meer)

vragenlijst(en) afgenomen die ook de sociaal-emotionele beleving en/of leeromgeving van het kind in beeld brengen.

LeerSaam werkt uitsluitend met objectieve- en kwalitatief genormeerde testen, observatieschalen en vragenlijsten.

 

Wij werken met verschillende disciplines zoals:

  • Onderwijsdeskundige
  • Psychodiagnostisch Specialist
  • GZ psycholoog gespecialiseerd in jeugd tot 18 jaar
  • Remedial Teacher
  • Orthopedagogen 
  • Studie en huiswerkbegeleiders
  • Coach leerkrachten basisonderwijs
  • Opvoedingondersteuner en ouderbegeleider ADHD en Autisme

 

powered by keesweb.nl