Dyslexie-onderzoek

 

Criteria:

  • Uit een leesdossier blijkt dat er in het onderwijs minimaal een periode van 6 maanden extra hulp is geweest bij lees en/of spellingbegeleiding door een RTer of leerkracht d.m.v. groepsplannen of individuele begeleiding.
  • Er is sprake  van 3x een E score voor lezen (cito DMT) of 3x een D score voor lezen en 3x een E score voor spelling. 
  • De school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie en  ondanks de extra hulp is er onvoldoende vooruitgang bij het lezen en/of spellen.
  • Er is geen sprake is van co-morbide (andere problemen zoals ADHD-Autisme-ernstige taal/spraakproblemen die het kind belemmeren in zijn/haar leerontwikkeling).

 

Onderzoek:

Het dyslexieonderzoek bestaat uit 2 dagdelen;

  • 1 dagdeel intelligentieonderzoek en 1 dagdeel specifiek onderzoek op lees en spellinggebied.
  • Na ongeveer 3-4 weken wordt er een afspraak gepland om het onderzoek te bespreken.
  • U krijgt een schriftelijk verslag en indien er sprake is van ernstige dyslexie ook een dyslexieverklaring.
  • Het verslag wordt in overleg samen met ouders op school besproken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keurmerk kwaliteitsinstituut dyslexie

powered by keesweb.nl