Dyslexie-onderzoek

 

Criteria:

  • Uit een leesdossier blijkt dat er in het onderwijs minimaal een periode van 6 maanden extra hulp is geweest bij lees en/of spellingbegeleiding door een RTer of leerkracht d.m.v. groepsplannen of individuele begeleiding.
  • Er is sprake  van 3x een E score voor lezen (cito DMT) of 3x een D score voor lezen en 3x een E score voor spelling. 
  • De school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie en  ondanks de extra hulp is er onvoldoende vooruitgang bij het lezen en/of spellen.
  • Er is geen sprake is van co-morbide (andere problemen zoals ADHD-Autisme-ernstige taal/spraakproblemen die het kind belemmeren in zijn/haar leerontwikkeling).

 

Onderzoek:

Het dyslexieonderzoek bestaat uit 2 dagdelen;

  • 1 dagdeel intelligentieonderzoek en 1 dagdeel specifiek onderzoek op lees en spellinggebied.
  • Na ongeveer 3-4 weken wordt er een afspraak gepland om het onderzoek te bespreken.
  • U krijgt een schriftelijk verslag en indien er sprake is van ernstige dyslexie ook een dyslexieverklaring.
  • Het verslag wordt in overleg samen met ouders op school besproken.

 

De kosten voor het dyslexieonderzoek worden niet vergoed door de gemeente en zijn voor eigen rekening. Wij hebben geen contract met de gemeente voor dyslexiezorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by keesweb.nl