Onderzoek

 

Procedure

Iedereen kan een leerling bij LeerSaam aanmelden.

  1. Aanmelding kan telefonisch, ouders of leerkrachten beschrijven de problematiek, wij geven aan wat wij hierin kunnen betekenen.  
  2. U krijgt intakeformulieren opgestuurd.
  3. Zodra de formulieren ondertekend door ons zijn ontvangen, maken we een afspraak voor een intake.  
  4. Tijdens de intake wordt er samen met u overlegd wat er nodig is voor onderzoeken/of behandeling. Een onderzoek kan gedeeltelijk vergoed worden maar er zijn ook kosten voor eigen rekening, de kosten worden vooraf met u besproken.
  5. Indien u akkoord gaat met de kosten plannen we data voor onderzoek/behandeling.
  6. Het onderzoek vindt plaats in onze praktijk en neemt meestal 2 dagdelen in beslag.
  7. Na ongeveer 3-4 weken maken we een afspraak voor het bespreken van het onderzoek en mogelijkheden voor hulp/begeleiding.
  8. We maken een schriftelijk verslag van het onderzoek, dit wordt na betaling van de factuur naar u opgestuurd.

 

Zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie is gegarandeerd, er wordt geen informatie naar derden gestuurd of elders opgevraagd zonder toestemming van de ouders.

powered by keesweb.nl