Psychologische zorg

 

Vanaf 1-1-2015 wordt psychologische zorg voor jeugd tot 18 jaar niet meer in de basisverzekering vergoed maar is overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat U, om in aanmerking te komen voor vergoeding van de psychologische zorg, een verwijzing nodig heeft van de huisarts of Sociale Wijkteam. De behandelaar verstuurt een aanvraag naar de gemeente, ouders krijgen na een aantal weken een beschikking toegestuurd met toekenning dat de zorg vergoed wordt door de gemeente en dat de behandelaar de zorg kan declareren bij de gemeente waar uw kind woont. Lichte problematiek zal door uw huisarts/POH-GGZ (huisartsondersteuner) behandeld worden. Indien de klachten ernstiger zijn zoals bij het vermoeden van een stoornis zoals ADHD, Autisme e.d. (een DSMIV stoornis) kan de huisarts of het Sociale Wijkteam verwijzen naar onze praktijk.

Klachten van concentratie, motivatie en faalangst hangen vaak samen met leerproblematiek waardoor we voorzichtig moeten zijn met het vaststellen van diagnoses. Leerproblemen vallen vaak buiten de vergoeding.

 

Wilt u toch geholpen worden zonder huisartsverwijzing dan zijn de kosten voor eigen rekening. U kunt de tarieven opvragen. 

Sinds kort zijn er ook mogelijkheden voor gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende verzekering. De kosten vallen dan onder alternatieve zorg.

 

Onze praktijk heeft een gemeentecontract regio Nijmegen.

Hieronder vallen de volgende gemeenten:

Wijchen(Balgoy,Niftrik,Batenburg,Bergharen) ,Beuningen(Winssen,Ewijk,Weurt), Nijmegen(Nijmegen-Noord,Oosterhout,Lent)

Druten(Horssen,Afferden),Groesbeek( Millingen a/d Rijn,Leuth,Kerdom,Beek/Ubbergen,Berg en Dal), Heumen (Overasselt,Nederasselt,Malden)

Mook/Middelaar.

 

 

 

 

 

powered by keesweb.nl