Remedial Teaching

 

Soms hebben kinderen in hun leerontwikkeling even een steuntje in de rug nodig.

We bieden extra begeleiding voor kinderen met lees-reken en spellingproblemen.We gebruiken hiervoor vaste methodieken die nauw aansluiten bij de methode die het kind op school gebruikt. Tevens maken we gebruik van software waarbij het kind thuis kan inloggen en huiswerkoefeningen kan maken.

De begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband. De begeleiding wordt gegeven door orthopedagogen.

We bieden ook cito training voor groep 8 en begeleiding Voortgezet Onderwijs.

 

 

 

 

powered by keesweb.nl