Sociale Vaardigheid en faalangsttrainingen

 

Sociale Vaardigheidstraining en Faalangsttraining is bedoeld voor kinderen van 6-8 jaar en van 8-12 jaar en bestaat uit 8-10 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur op onze locatie aan de Woeziksestraat.Tevens zijn er 2 ouderavonden waarbij ouders zicht krijgen op de inhoud van de training. Na afloop van de training wordt er een kort verslag gemaakt.

Tijdens de training zullen de kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, omgaan met en uiten van emoties, gesprekken te voeren, keuzes te maken, nee te zeggen, kritiek te geven en te ontvangen, sociale vaardigheden aanleren, vriendjes maken/blijven en meer inzicht krijgen in pesten, denken en voelen.

De kinderen zullen dit spelenderwijs leren door middel van rollenspelen en pictogrammen. In elke bijeenkomst wordt er ook aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen en samenwerkingsspelletjes. Voorafgaand wordt er met ouders een gesprek gepland om te kijken of het kind in aanmerking komt voor de training, of dat andere behandeling noodzakelijk is.

Om het gewenste effect te bereiken kan de training alleen doorgaan indien we een groepje kunnen vormen van minimaal 4 kinderen.


De training is bedoeld voor kinderen die: 

  • gepest worden
  • meer zelfvertrouwen nodig hebben
  • moeilijk vriendjes kunnen maken/weten te blijven  
  • angstig of stil zijn, teruggetrokken gedrag vertonen 
  • moeilijk hun emoties kunnen uiten   
  • moeite hebben met samenspelen/samenwerken  
  • faalangst hebben
  • wat assertiever kunnen worden
  • moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen
  • niet goed weten hoe ze om moeten gaan met teleurstellingen

Ouders worden nauw bij de training betrokken. De kosten van de training zijn voor eigen rekening.

 

We maken gebruik van diverse trainingsprogramma's

U kunt zich  aanmelden via info@leersaam-wijchen.nl

 

 

 

 

powered by keesweb.nl